15/03/2021 - Penyediaan Kertas Kerja Sokongan Lajer Akruan Bagi Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Pra-Peralihan Tahun Kewangan 2020

Adalah dimaklumkan bahawa Penyediaan Kertas Kerja Sokongan Lajer Akruan Bagi Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan Pra-Peralihan Tahun Kewangan 2020 boleh dimuat turun melalui pautan dibawah:

Klik Disini