Surat Edaran Tahun 2013

Bil Perkara Muat Turun
1 Surat Edaran Bil 01/2013  
  Perkara : Garis Panduan Penggunaan Akaun Panjar Khas Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia  
2 Surat Edaran Bil 02/2013  
  Perkara : Garis Panduan Penyediaan Borang Perubahan Gaji Kew. 320 (SG 20) Bagi Semua Pusat Tanggungjawab di Lembah Klang di bawah Seliaan Bahagian Akaun, Kementerian Kesihatan Malaysia  
3 Surat Edaran Bil 03/2013  
  Perkara : Kod Objek Bagi Bayaran Anugerah Perkhidmatan Cemerlang  
4 Surat Edaran Bil 04/2013  
  Perkara : Garis Panduan Kad Pintar Bagi PTJ Bahagian Akaun, Kementerian Kesihatan Malaysia  
5 Surat Edaran Bil 05/2013  
  Perkara : Garis Panduan Urusan Pembayaran Balik Upah Jahit Pakaian Seragam / Pembelian Kasut Bagi Penjawat Awam di Kementerian Kesihatan Malaysia  
6 Surat Edaran Bil 06/2013  
  Perkara : Tatacara Pengendalian Rekod Bagi Wang Pendahuluan Kontraktor (WPK)  
7 Surat Edaran Bil 07/2013  
  Perkara : Proses Kerja Kaedah Perakaunan Cek-Cek Tak Laku  
8 Surat Edaran Bil 09/2013  
  Perkara : Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2014 dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengannya  
9 Surat Edaran Bil 10/2013  
  Perkara : Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2013