Surat Edaran Tahun 2011

Bil Perkara Muat Turun
1 Surat Edaran Bil 01/2011  
  Perkara : Pembayaran Melalui EFT Kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN)
2 Surat Edaran Bil 02/2011  
  Perkara : Prosedur Pembayaran Bil Dalam Tempoh 14 Hari Bagi Pembelian Terus Melalui Sistem ePerolehan  
3 Surat Edaran Bil 03/2011  
  Perkara :Bayaran Insentif Khas Pembedahan Elektif Pada Hari Sabtu (BIKPE) Kepada Pegawai Perubatan (PAKAR) dan Pegawai Perubatan
4 Surat Edaran Bil 04/2011  
  Perkara : Notis Pertukaran Penggunaan Bank Key Kepada Bank Swift Code Dalam Sistem Gaji Berkomputer GFMAS-HRPAY bagi Pembayaran Gaji Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan  
5 Surat Edaran Bil 05/2011  
  Perkara : Tatacara Perakaunan Penalti/ Denda ke atas Pembekal
6 Surat Edaran  
  Perkara : Senarai Baki Pendeposit Setiap Suku Tahun Mengikut Arahan Perbendaharaan (AP) 159
7 Surat Edaran Bil 06/2011  
  Perkara :  Pelaksanaan untuk Mengambilkira Zakat Luar Sistem dan Maklumat Pelepasan OKU dalam GFMAS-HRPAY
8 Surat Edaran Bil 07/2011  
  Perkara : Pemusnahan Buku Akaun dan Rekod Kewangan Arahan Perbendaharaan (AP) 150
9 Surat Edaran Bil 08/2011  
  Perkara : Sijil Pengesahan Baki, Penyata Penyesuaian dan Senarai Baki Pendeposit bagi Akaun Deposit
10 Surat Edaran Bil 09/2011  
  Perkara : Permohonan Perkhidmatan Public Key Infrastructure (PKI) DIBATALKAN
(TELAH DIGANTI DENGAN SEBA BIL. 4/2013)
11 Surat Edaran Bil 10/2011  
  Perkara : Pelaksanaan Arahan Potongan Gaji (APG) bagi Potongan Pertama Baru Komputer yang Diluluskan
12 Surat Edaran Bil 11/2011  
  Perkara : Peraturan Penyelenggaraan dan Penutupan Akhir Tahun Akaun Deposit Cagaran Hospital  **
13 Surat Edaran Bil 12/2011  
  Perkara : Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan bagi Tahun Kewangan 2011  **
14 Surat Edaran Bil 13/2011  
  Perkara :Penambahbaikan Kawalan Dalaman Bagi Sistem Pengurusan Bil Pesakit di Hospital KKM
15 Surat Edaran Bil 14/2011  
  Perkara : Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2012 dan Peraturan-Peraturan yang Berkaitan Dengannya
16 Surat Edaran Bil 15/2011  
  Perkara : Peringatan untuk Mendaftarkan Bil yang Diterima Lengkap dan Membayar Dalam Tempoh 14 Hari serta Pelaporan Bil Tertunggak
PETUNJUK:

** Sila dapatkan maklumat berkaitan dengan Seksyen / Unit berkenaan.