Surat Edaran Tahun 2018

Bil Perkara Muat Turun
1. SURAT EDARAN BAHAGIAN AKAUN BILANGAN 1 TAHUN 2018: GARIS PANDUAN PENGGUNAAN KOD CARTA AKRUAN (CAA) BAGI PENGKELASAN INVENTORI DI BAWAH KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA  
  Perkara : Garis Panduan Pengunaan Kod Carta Akruan (CAA) 2018  Dibatalkan

2. SURAT EDARAN BHG AKAUN BIL 2 TAHUN 2018: GARIS PANDUAN PENGGUNAAN KOD CARTA AKRUAN AKAUN AMANAH PERKHIDMATAN PENYEDIAAN LAPORAN PERUBATAN DAN PERKHIDMATAN RAWATAN PERUBATAN DI BAWAH SKIM PERKHIDMATAN PESAKIT BAYAR PENUH  (886340_L1212734)  
  Perkara : Garis Panduan Penggunaan Kod Carta Akruan Akaun Amanah Perkhidmatan Penyediaan Laporan Perubatan Dan Perkhidmatan Rawatan Perubatan