PEROLEHAN

Bil Rujukan Perkara Tarikh Surat Status
1 Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PB 3.3

Garis Panduan Perbelanjaan Darurat (Ap 55) Dan Perolehan Darurat (173.2)

1 Januari 2020 Aktif
Surat Edaran KSU KKM
Ruj: KKM.400-10/6/4 JLD 2 (7)
Pelaksanaan Kaedah Perolehan Bagi Menghadapi Wabak Penyakit Corona Virus (Covid-19)   4 Mac 2020 Aktif 
FAQ (18 - 31 Mac 2020) Soalan Lazim Perolehan Kerajaan  Berikutan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Di Bawah Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Dan Akta Polis 1967 Akibat Wabak Covid-19 (18 – 31 Mac 2020)  17 Mac 2020 Aktif
 Emel Blast BA KKM Pembayaran Bagi Perolehan Darurat Ap 173.2 – Penetapan Perolehan Dengan Pesanan Kerajaan atau Tanpa Pesanan Kerajaan  18 Mac 2020 Aktif 
Surat Edaran KSU KKM
Ruj : KKM.400-10/6/4 JLD.3(29)
Pelaksanaan Kaedah Perolehan Bagi Menghadapi Wabak Penyakit Corona Virus (Covid-19) Bil. 2/2020  31 Mac 2020 Aktif
 FAQ (18 Mac - 14 April 2020 ) Soalan Lazim Perolehan Kerajaan Berikutan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Di Bawah Akta Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 Dan Akta Polis 1967 Akibat Wabak Covid-19 (18 Mac – 14 April 2020)  8 April 2020 Aktif
7 Surat dan Garis Panduan Garis Panduan Pembayaran Penyumberluaran Perkhidmatan Makmal Di Hospital Dan Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Bagi Menangani Wabak Covid 19
8 April 2020 Aktif 
8 Surat Edaran Bhg Perolehan dan Penswastaan KKM
Ruj: KKM.400-10/6/4 JLD.5 (7)
Pengecualian Duti Kastam Dan Cukai Jualan Dan Perkhidmatan (SST) Serta Pelepasan Kepada Pembekalan Peralatan Perubatan Dan Bukan Perubatan Bagi Menangani Wabak Covid-19 Di Bawah Pp/Pb 3.3 Bagi KKM
13 April 2020 Aktif 
9 Surat Edaran KSU KKM 
Ruj : KKM.400-10/6/4 JLD.10(27)
Surat Penamatan Pelaksanaan Perolehan Darurat Bagi Menghadapi Wabak Penyakit Corona Virus (Covid-19) Diperingkat KKM 18 Mei 2020 Aktif