ELAUN KHAS COVID

Bil Rujukan Perkara Tarikh Surat Status
1 Surat Pekeliling KSU Bilangan 2/2020 Bayaran Elaun Khas Kepada Doktor Dan Anggota Kesihatan Dalam Menangani Dan Membendung Penularan Wabak Covid-19 16 Mac 2020 Aktif
2 FAQ v1

Soalan Lazim (FAQ) Bagi Surat Pekeliling KSU Bil 2/2020

30 Mac 2020 Batal
3 Surat Edaran
Ruj : KKM.500-8/2/72 Jld.3 (44)
bertarikh 31 Mac 2020

Perubahan Kadar Elaun Khas Kepada Pegawai dan anggota Kesihatan Dalam Usaha Menangani Dan Membentung Wabak Covid-19 Selaras Dengan Pakej Ransangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRIHATIN)

31 Mac 2020 Batal
4 FAQ v2

Kementerian Kesihatan Malaysia Soalan Lazim (FAQ) Bayaran Elaun Khas Kepada Doktor Dan Anggota Kesihatan Dalam Menangani Dan Membendung Penularan Wabak Covid-19

9 April 2020 Batal
5 Surat Kementerian Kewangan Malaysia
CP 192/2020

Pengecualian Cukai Pendapatan Ke Atas Elaun Khas Bagi Penjawat Awam Yang Terlibat Dalam Menangani COVID-19, Bantuan Tunai Kepada Penjawat Awam dan Pesara Kerajaan Serta Bantuan Prihatin Nasional

 

10 April 2020 Aktif
6 Surat Edaran KSU
Ruj: KKM.500-8/2/72 JLD. 3 (48)

Surat Edaran KSU - Penambahbaikan Dalam Pemberian Elaun Khas Kepada Doktor Dan Anggota Kesihatan Yang Terlibat Secara Langsung Dalam Usaha Menangani Dan Membendung Penularan Wabak Covid-19

21 April 2020 Aktif
7 Surat Pekeliling KSU Kementerian Kesihatan Bilangan 2 Tahun 2020

Pegawai - Pegawai Yang Layak Elaun Khas Covid-19

  Aktif