Surat Edaran Tahun 2021

Bil Perkara Muat Turun
1. PANDUAN PENGISIAN TEMPLAT PENYESUAIAN ASET ALIH SPPA iGFMAS  
  Perkara : Tatacara Penyesuaian Baki Aset Alih
  Template Penyesuaian Aset Alih SPPA iGFMAS (Contoh)
  Template Penyesuaian Aset Alih SPPA iGFMAS (Template Kosong)