Garis Panduan Akaun Amanah

Tahun 2021

Bil Tajuk Muat Turun
1 Surat Pengasingan Akaun Amanah Perkhidmatan Penyediaan Laporan Perubatan Dan Perkhidmatan Rawatan Perubatan Di Bawah Skim Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh (PPBP) Di Hospital Kerajaan
2 Garis Panduan Bil.1 Tahun 2021_L1212734
Garis Panduan Penggunaan Kod Carta Akaun Akruan bagi Akaun Amanah Perkhidmatan Penyediaan Laporan Perubatan (LP) di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia (Kod Akaun Amanah L1212734)
3 Garis Panduan Bil 2 Tahun 2021_L1212870
Garis Panduan Penggunaan Kod Carta Akaun Akruan bagi Akaun Amanah Perkhidmatan Rawatan Perubatan di bawah Skim Perkhidmatan Pesakit Bayar Penuh (PPBP) di Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia (Kod Akaun Amanah L1212870)