EKLWBB

Tahun 2020

Bil Perkara Muat Turun
1.

SURAT EDARAN PINDAAN BORANG EKLWBB BAGI PEGAWAI PERUBATAN DAN PEGAWAI PERUBATAN PAKAR

 
  Lampiran : Borang : BA.KKM/ EKLWBB Pind.003

Tahun 2019

Bil Perkara Muat Turun
1.

SURAT EDARAN BAHAGIAN AKAUN BILANGAN 2 TAHUN 2019

 
  Garis Panduan Tuntutan Bayaran Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan Dan Pegawai Perubatan Pakar Di Kementerian Kesihatan Malaysia (EKLWBB)
  Lampiran : Borang Tuntutan BA.KKM/ EKLWBB Pind.002 : BATAL
  Senarai Pekeliling dan Berkuatkuasa Bagi EKLWBB