Garis Panduan Pelaksanaan Terimaan

Tahun 2020

Bil Perkara Muat Turun
1. SURAT EDARAN BILANGAN 1 TAHUN 2020  
  Garis Panduan Pengurusan Terimaan Secara Electronic Fund Transfer (EFT) Di Pusat Tanggungjawab (PTJ) Kementerian Kesihatan Malaysia.
  Lampiran 1 : Borang Permohonan Kelulusan Terimaan Secara EFT Melalui Akaun Terimaan Pejabat Perakaunan
  Lampiran 2 : Maklumat Terperinci Bayaran
2. SURAT EDARAN BILANGAN 2 TAHUN 2020  
  Garis Panduan Proses Perakaunan Pembekalan Darah Kementerian Kesihatan Malaysia

Tahun 2019

Bil Tajuk Muat Turun
1.

SURAT EDARAN BAHAGIAN AKAUN BILANGAN 3 TAHUN 2019

 
  Garis Panduan Tatacara Perakaunan Terimaan Hasil Terdahulu Dalam Sistem iGFMAS
  Lampiran B : Daftar Terimaan Terdahulu
2. SURAT EDARAN BAHAGIAN AKAUN BILANGAN 4 TAHUN 2019
 
  Garis Panduan Pengurusan Terimaan Secara Elektronik Bagi Skim Perlindungan Insurans Kesihatan Pekerja Asing (SPIKPA) & Refugee Medical Insurance (REMEDI)