Emel Kumpulan Bahagian Akaun KKM


Bil Nama Emel
Alamat Emel (@moh.gov.my)
1 Seksyen Akaun, Bahagian Akaun KKM acc_account
2 Seksyen Pengurusan Operasi, Bahagian Akaun KKM acc_spo
3 Seksyen Perancangan dan Khidmat Nasihat, Bahagian Akaun KKM acc_perancangan
4 Unit Teknikal, Bahagian Akaun KKM acc_stm
5 Unit Akaun Subsidiari galmos_bakkm
6 Unit Amanah, Bahagian Akaun KKM acc_unitamanah
7 Unit Audit Terimaan, Bahagian Akaun KKM acc_uat
8 Unit Deposit, Bahagian Akaun KKM acc_unitdeposit
9 Unit Gaji, Bahagian Akaun KKM acc_unitgaji
10 Unit Pengurusan Maklumat, Bahagian Akaun KKM acc_mis
11 Unit Pengurusan Panjar, Bahagian Akaun KKM acc_panjar
12 Unit Penyelenggaraan Akaun acc_upa
13 Unit Perundingan, Bahagian Akaun KKM acc_perundingan
14 Unit Semakan Bayaran, Bahagian Akaun KKM acc_usb
15 Unit Subsidiari, Bahagian Akaun KKM acc_uas
16 Aduan Bayaran, Bahagian Akaun KKM aduan_bayaran
17 Helpdesk Bahagian Akaun acc_helpsdesk
18 Pasca Pencen acc_jpapasca