Surat Edaran Tahun 2015

Bil Perkara Muat Turun
1. Surat Edaran Penutupan Akaun Kementerian Kesihatan Malaysia 2015  
  Perkara : Peraturan Penutupan Akaun Tahun Kewangan 2015 Dan Penyediaan Dokumen Kewangan Bagi Tahun 2015  
2. Surat Edaran Bil 06/2015  
  Perkara : Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2016 Dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengannya.  
3. Surat Edaran Bil 04/2015  
  Perkara : Penghantaran Dokumen Permohonan Pendahuluan Diri Luar Negara Dibawah Sistem Perakaunan  
Kod Amanah (853201) 
 
4. Surat Edaran Bil 03/2015  
  Perkara : Kelulusan Permohonan Pendahuluan Diri Luar Negara Dibawah Sistem Perakaunan Kod Amanah   
(853201)
 
5. Surat Edaran Bil 02/2015  
  Perkara : Penggunaan Kod Potongan bagi Akaun Amanah Dalam Borang Perubahan Gaji (SG20)  
6. Surat Edaran Bil 01/2015  
  Perkara : Tatacara Pengurusan Pinjaman Komputer, Kenderaan dan Pendahuluan Diri