Surat Edaran Tahun 2014

 

Bil Tajuk Muat Turun
1  Surat Edaran Bil 01/2014  
   Perkara : Perihal Bayaran Bagi Bayaran Caruman PERKESO Secara Electronic Fund Transfer (EFT)  
2  Surat Edaran Bil 02/2014  
  Perkara : Bantuan Upah Jahit Pakaian Seragam  
3  Surat Edaran Bil 03/2014  
   Perkara : Garis Panduan Tuntutan Bayaran Insentif Pembedahan Elektif Pada Hari Sabtu (BIPEHS) Bagi Pegawai Perubatan dan Pakar Perubatan

 
4  Surat Edaran Bil 04/2014  
   Perkara : Garis Panduan Tuntutan Bayaran Perkhidmatan Pakar Swasta di Hospital-Hospital Kerajaan (BPPS)

 
5  Surat Edaran Bil 05/2014  
   Perkara : Garis Panduan Tuntutan Bayaran Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan dan Pegawai Perubatan Pakar di Kementerian Kesihatan Malaysia (EKLWBB)  
   Perkara : Pindaan Surat Edaran Bahagian Akaun Bil. 5 Tahun 2014 - Garis Panduan Tuntutan Bayaran Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan dan Pegawai Perubatan Pakar di Kementerian Kesihatan Malaysia (EKLWBB)  
   Perkara : Format Borang Tuntutan (BA.KKM/EKLWBB Pind.001)  
6  Surat Edaran Bil 06/2014  
   Perkara : Garis Panduan Tuntutan Bayaran Insentif Klinik Rawatan Pesakit Selepas Waktu Pejabat (KRPSWP) Bagi Pegawai Perubatan  
7 Surat Edaran Bil 07/2014  
  Perkara : Garis Panduan Tuntutan Bayaran Balik Penyediaan Laporan Perubatan Bagi Pegawai Perubatan dan Pegawai Perubatan Pakar
8 Pindaan Surat Edaran Bil 06/2014 dan Bil 07/2014  
  Perkara : Pindaan Terhadap Tatacara Proses Pembayaran Tuntutan Bayaran Bagi Bayaran Insentif Klinik Rawatan Pesakit Selepas Waktu Pejabat (KRPSWP) Bagi Pegawai Perubatan Dan Tuntutan Bayaran Penyediaan Laporan Perubatan Bagi Pegawai Perubatan Dan Pegawai Perubatan Pakar