Surat Edaran Tahun 2009

Bil Perkara Muat Turun
1 Surat Edaran Bil 01/2009  
  Perkara: Maklumat Email atau Telefon Bimbit Pembekal / Penerima Individu atau PTJ

2 Surat Edaran Bil 02/2009  
  Perkara: Charge Line di Baucer Bayaran bagi Pembayaran Kepada Syarikat Commerce Dot Com (CDC)
3 Surat Edaran Bil 04/2009  
  Perkara: Tarikh Penghantaran Borang Perubahan Gaji Kew. 320 (SG20) DIBATALKAN
4 Surat Edaran Bil 05/2009  
  Perkara: Sistem Bayaran Pukal Kerajaan Persekutuan – Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bil. 3 Tahun 2009
5 Surat Edaran Bil 06/2009  
  Perkara: Peraturan Pengendalian Panjar Khas Kementerian Kesihatan Malaysia DIBATALKAN
6 Surat Edaran Bil 07/2009  
  Perkara: Penggunaan Kod Bank CIMB Bank Berhad Untuk Pembayaran Melalui EFT
7 Surat Edaran Bil 08/2009  
  Perkara: Peruntukan Bil – Perkhidmatan Am Perbendaharaan (Kod Objek Am 40000) Untuk Pembiayaan Tenaga Kerja Kontrak di bawah Skim Perkhidmatan Singkat (SPS) di bawah Pakej Rangsangan Ekonomi Kedua (PRE-2)
8 Surat Edaran Bil 09/2009  
  Perkara: Kawalan Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan Tahun 2009 **
9 Surat Edaran Bil 10/2009  
  Perkara: Panduan Kepada Majikan Berkaitan Email Bagi Bayaran Caruman KWSP Melalui EFT dan Makluman Caruman EFT Melalui Email Majikan
10 Surat Edaran Bil 11/2009  
  Perkara: Penggantian Cek/EFT Terbatal
11 Surat Edaran Bil 13/2009  
  Perkara: Peraturan Penutupan Akhir Akaun Kerajaan Persekutuan Tahun 2009 Bagi Akaun Panjar Khas **
12 Surat Edaran Bil 14/2009  
  Perkara: Peraturan Penyenggaraan dan Penutupan Akhir Tahun Akaun Deposit Bayaran Cagaran Hospital DIBATALKAN
13 Surat Edaran Bil 15/2009  
  Perkara: Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2009 **
14 Surat Edaran Bil 16/2009  
  Perkara: Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2010 dan Peraturan-Peraturan yang Berkaitan Dengannya DIBATALKAN
PETUNJUK:
** Sila dapatkan maklumat berkaitan dengan Seksyen / Unit berkenaan.