Surat Edaran Tahun 2010

Bil Perkara Muat Turun
1 Surat Edaran Bil 01/2010  
  Perkara: Prosedur Pembayaran Bil. Celcom Mobile Sdn. Bhd. (Celcom) Secara Electronik Fund Transfer (EFT)
2 Surat Edaran Bil 02/2010  
  Perkara: Garis Panduan Tatacara Perakaunan Pelaksanaan Kutipan Hasil dan Deposit Secara Online Melalui Kaedah Perbankan Internet di KKM  
3 Surat Edaran Bil 03/2010  
  Perkara : Perlaksanaan Formula Baru Pengiraan Potongan Cukai Berjadual (PCB) 2009 Melalui Sistem Gaji Berkomputer HRPAY GFMAS  DIBATALKAN
4 Surat Edaran Bil 04/2010  
  Perkara: Panduan Pengguna PTJ e-SPKB – KELUARAN 2
5 Surat Edaran Bil 05/2010  
  Perkara: Panduan Pengguna PTJ eTERIMAAN – KELUARAN 1
6 Surat Edaran Bil 07/2010  
  Perkara: Garis Panduan Penggunaan Akaun Panjar Khas Pesakit Hospital KKM
7 Surat Edaran Bil 09/2010  
  Perkara: Pengemaskinian Rekod Potongan Gaji Kakitangan Awam yang Tiada Nombor Akaun Pinjaman Perumahan Perbendaharaan
8  Surat Edaran Bil 10/2010  
  Perkara: Pertukaran Kod Potongan Gaji Bagi Pembayaran Balik Pinjaman Pelajaran Sijil Politeknik dan Kolej Komuniti
9 Surat Edaran Bil 11/2010  
  Perkara: Pelaksanaan Sistem ePenyata Gaji dan eLaporan
10 Surat Edaran Bil 12/2010  
  Perkara: Bayaran Balik Bantuan Khas Kewangan  DIBATALKAN
11 Surat Edaran Bil 13/2010  
  Perkara: Peraturan Penyenggaraan dan Penutupan Akhir Tahun Akaun Deposit Bayaran Cagaran Hospital  DIBATALKAN
12 Surat Edaran Bil 14/2010  
  Perkara: Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan Tahun 2010  **
13 Surat Edaran Bil 15/2010  
  Perkara: Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2011 dan Peraturan-Peraturan yang Berkaitan Dengannya  DIBATALKAN
PETUNJUK:
** Sila dapatkan maklumat berkaitan dengan Seksyen / Unit berkenaan.