Surat Edaran Tahun 2012

Bil Perkara Muat Turun
1 Surat Edaran Bil 01/2012  
  Perkara: Kaedah Penghantaran Sijil/ Penyata/ Senarai Baki Berkaitan Dengan Akaun Vot, Hasil, Amanah, Deposit, Panjar Wang Runcit dan Panjar Khas ke Bahagian Akaun KKM
2 Surat Edaran Bil 02/2012  
  Perkara: Senarai Semak Pemantauan dan Kawalan Pengurusan Terimaan/ Hasil di Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) KKM
 3 Surat Edaran Bil 03/2012  
  Perkara: Perolehan ‘Approve Product Purchase List’ (APPL) Di Bawah Perjanjian Konsesi Penswastaan Makmal Ubat Dan Stor Dengan Pharmaniaga Logistic Sdn Bhd Yang Telah Mengambilkira Fi Perkhidmatan 0.8% Dan Dilakukan Diluar Sistem ePerolehan. DIBATALKAN
4 Surat Edaran Bil 04/2012  
  Perkara: Pemadanan Kod Deposit Cagaran Hospital Dengan Kod Hasil
5 Surat Edaran Bil 05/2012  
  Perkara: Perubahan Kod Bank( SWIFT BANK)EON Bank dan EONCAP Islamic Bank di GFMAS
6 Surat Edaran Bil 06/2012  
  Perkara: Penggunaan Kod Akaun Deposit Kuarters Untuk Mengakaunkan Wang Bagi Pegawai Yang Menduduki Kuarters Kementerian Kesihatan Malaysia
7 Surat Edaran Bil 07/2012  
  Perkara: Panduan Bayaran Balik Hasil
8 Surat Edaran Bil 08/2012  
  Perkara: Panduan Pewartaan Akaun Deposit
9 Surat Edaran Bil 09/2012  
  Perkara: Perluasan Pembayaran Gaji Secara EFT
10 Surat Edaran Bil 10/2012  
  Perkara: Pewujudan Kod Objek Am Bagi Pembayaran Imbuhan Tahunan Pekerja Sementara Dan Sambilan Yang Tidak Menyandang Jawatan Tetap DIBATALKAN
11 Surat Edaran Bil 11/2012  
  Perkara: Sijil Pengesahan Baki, Penyata Penyesuaian dan Senarai Baki Pendeposit Bagi Akaun Deposit
12 Surat Edaran Bil 12/2012  
  Perkara: Peraturan Penyelenggaraan dan Penutupan Akhir Tahun Akaun Deposit Bayaran Cagaran Hospital
13 Surat Edaran Bil 13/2012  
  Perkara:Tarikh Pembayaran Gaji Bulanan Tahun 2013 Dan Peraturan-Peraturan Yang Berkaitan Dengannya DIBATALKAN
14 Surat Edaran Bil 14/2012  
  Perkara: Tarikh Akhir Penyerahan Dokumen Kewangan Bagi Tahun Kewangan 2012 **

PETUNJUK:

** Sila dapatkan maklumat berkaitan dengan Seksyen/Unit berkenaan.