Senarai Semak Dokumen Perlu Dikemukakan Ke Bahagian Akaun Setiap Bulan

Bil. Perkara Muat Turun
1. Senarai Semak Dokumen Terimaan Manual Pemungut Utama / Sistem Sendiri
2. Senarai Semak Dokumen Terimaan Sistem Eterimaan (Pemungut Utama)
3. Perkara Perlu Catat Dalam Kew.253 (Pemungut Utama)