Pengurusan Terimaan

Bil Rujukan Perkara Tarikh Surat Status
1 Surat Edaran Bahagian Kewangan
Ruj: (28) KKM.400-9/1/3 Jld. 12
Pengecualian Caj Perubatan Kepada Pesakit Warga Asing Yang Disyaki / Dijangkiti 2019-nCov Serta Kontak Kepada Pesakit Yang Disyaki Dan Disahkan Dijangkiti 2019-nCOV
29 Januari 2020 Aktif
2 JANM Soalan Lazim (FAQ’S) BerkaitanPerintahKawalanPergerakan (PKP), JabatanAkauntan Negara Malaysia 27 Mac 2020 Aktif
3 Emel Edaran Bahagian Kewangan KKM Pelaksanaan Pengeluaran Kompaun Di Bawah Peraturan-Peraturan Pencegahan Dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Langkah-Langkah Di Dalam Kawasan Tempatan Jangkitan) 2020 9 April 2020 Aktif
4 JANM

Soalan Lazim (FAQ’S) BerkaitanPerintahKawalanPergerakan (PKP), JabatanAkauntan Negara Malaysia

 10 April 2020 Aktif
5 Surat Edaran Bahagian Kewangan 
Ruj : (32) KKM.400-9/1/3 Jld. 15

Kutipan Caj Stesen Kuarantin Bagi Person Under Surveillance (PUS) Yang Tiba Dari Luar Negara

30 Julai 2020 Aktif
6 (6) KKM.400-9/5/3 Jld.3

Penjelasan Mengenai Penepian Fi Ujian Pengesanan Bagi Penjawat Awam Persekutuan Yang Menjalankan Tugas Rasmi Di Dalam Dan Luar Negara

4 November 2020 Aktif
7   Prosedur Bayaran Balik Kos Kuarantin ( Pus Bukan Warganegara) / Quarantine Cost Refund Procedures (Non - Malaysian PUS) 22 Oktober 2020 Aktif
8 (39) KKM.400-9/5/3 Garis Panduan Berkaitan Perlaksanaan Kutipan Caj Ujian Pengesanan Covid-19 Di Pintu Masuk Antarabangsa Dan Caj Stesen Kuarantin Oleh Kementerian Kesihatan Malaysia 28 September 2020 Aktif
9 (47)KKM.400-8/1/89 Jld.13 Pengecualian Caj Kuarantin Bagi Person Under Surveillance (PUS) Di Stesen Kuarantin 1 September 2020 Aktif
10 (1) KKM.400-9/1/3 JLD . 16 Garis Panduan Pengurusan Pengembara Yang Diarahkan Menjalani Kuarantin Wajib Di Stesen Kuarantin (Institut Latihan Awam) 
- Surat Edaran
- Garis Panduan
12 Ogos 2020 Aktif