Manual Perakaunan Akruan

Selaras dengan pelaksanaan Perakaunan Akruan tahun 2018, Jabatan Akauntan Negara telah menggubal Manual Perakaunan Akruan iaitu Federal Government Accrual Accounting Manual​​ seperti lampiran yang diedarkan:

Bil. Perkara Muat Turun
Bahasa Malaysia English
1 Manual Perakaunan Akruan / Federal Government Accrual Accounting Manual​​