Panduan Pengisian Templat

Bil Perkara Muat Turun
1 Akaun Belum Bayar
2 Akaun Belum Terima
3 Aset Alih
4 Aset Tak Alih
5 Asset Under Construction
6 Inventori
7 Lampiran D - Contoh Lakaran Pelan Bangunan
8 Bahagian III - Panduan mengisi borang penilaian Tanah dan Bangunan untuk JPPH
9 Lampiran A - Borang Penilaian Bangunan dan Tanah untuk JPPH
10 PWC - Penerangan Penilaian Bangunan dan Tanah
11 Klasifikasi dan Usia Guna Aset Final
12 Ringkasan Laporan Pengumpulan Data
13 Templat Pelaporan Pengumpulan Data Baki Awal Aset dan Liabiliti KKM - Aset Tak Alih
14 Templat Pelaporan Pengumpulan Data Baki Awal Aset dan Liabiliti KKM - Aset Alih