Pelan Pengurusan Perubahan

Pelaksanaan perakaunan akruan bukan sahaja satu pelaksanaan sistem yang baru, malahan merupakan perubahan asas bagi tatacara perakaunan Kerajaan Persekutuan. Maka, Pengurusan Perubahan merupakan antara keperluan yang kritikal bagi menentukan kejayaan projek ini. Untuk maklumat lanjut, sila klik pautan berikut: