Penyata Prestasi Kewangan

Penyata Prestasi Kewangan adalah seperti lampiran yang diedarkan:

Bil. Perkara Muat Turun
1 Pembentangan Penyata Prestasi Kewangan Kerajaan Persekutuan Mengikut Pegawai Pengawal
2 Pembentangan Konsep Dan Perakaunan Inter Entiti Kerajaan Persekutuan (Akruan)
3 Format Penyata Kewangan
4 Simulasi Transaksi Kumpulan Wang Amanah Awam