e-Learning

Bil Perkara  Muat Turun
1 e-Learning Bil 1/2012: Dasar Perakaunan : Asas Akruan vs Asas Tunai  
2 e-Learning Bil 2/2012: Malaysia Public Sector Accounting Standards (MPSAS)  
3 e-Learning 1: Pengenalan kepada Perakaunan Akruan  
4 e-Learning 2: Pengenalan kepada Perakaunan Aset  
5 e-Learning 3: Perbelanjaan  
6 e-Learning 4: Liabiliti  
7 e-Learning 5: Perakaunan Hasil