FAQ dan No Hotline

Bil Perkara Muat Turun
1 FAQ TEKNIKAL 1GFMAS
2 FAQ OPERASI 1GFMAS

Sukacita dimaklumkan juga dalam memastikan kelancaran pelaksanaan perakaunan akruan, Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) telah menyediakan Frequently Asked Question (FAQ) dan nombor hotline yang boleh diakses melalui:
  1. URL : http://www2.anm.gov.my dan http://www2.anm.gov.my/SitePages/faq.aspx
  2. Nombor hotline : 03-8882 1018
  3. URL Senarai FAQ Jabatan Akauntan Negara (JANM) : https://www2.anm.gov.my/akruan/Pages/Deployment-FAQ.aspx
Sebarang pertanyaan berkaitan akruan yang ingin ditujukan, sila hubungi Bahagian Akaun Kementerian Kesihatan Malaysia.

Helpdesk PWC :
  1. Nombor Hotline : 03-8882 1800
  2. Emel : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.