Muat Turun

Bil Perkara Muat Turun
1. Borang Permohonan Capaian Pengguna dan Had Kuasa Pusat Tanggungjawab (PTJ) - Kew.290E-01 - Pin. 1/18
2. Borang Permohonan Capaian Pengguna Dan Had Kuasa Pejabat Perakuanan (AO) - Kew.290E-02 - Pin. 1/18  
3. Aplikasi Sistem iGFMAS
4. Common
  Manual Instalasi Common
5. SAPIpd
  Manual Instalasi SAPIpd
6. Pautan MAMPU GPKI Agent