Misi Bahagian AkaunMISI BAHAGIAN AKAUN  

 

  


  1. Melaksanakan sistem perakaunan kerajaan yang terbaik.
  2. Memberi khidmat nasihat perakaunan dan kewangan selaras dengan amalan terbaik.
  3. Menasihati pembuat keputusan di Kementerian berkaitan perakaunan dan kewangan.
  4. Mempertingkatkan akauntabiliti melalui penyediaan perkhidmatan perakaunan dan pengeluaran maklumat perakaunan yang cemerlang, cepat dan tepat.