Visi dan Misi Bahagian

VISI BAHAGIAN AKAUN
Peneraju perkhidmatan perakaunan yang terbilang demi mencapai visi Kementerian Kesihatan.

MISI BAHAGIAN AKAUN
Melaksanakan secara professional sistem perakaunan kerajaan semasa
Menyediakan laporan perakaunan yang bersesuaian untuk membantu pengurusan tertinggi Kementerian dalam membuat keputusan berkaitan pengurusan kewangan.
Memberi khidmat nasihat perakaunan dan kewangan untuk mempertingkatkan akauntabiliti di peringkat Pusat Tanggungjawab (PTJ).